AKIT
English Eesti

English authentication certificate

Eesti autentimissertifikaat; autentsustunnistus

sealhulgas

ISO/IEC 10181: turvasertifikaat, mida tagab mingi autentimisorgan ja mida saab kasutada olemi identiteedi kinnituseks