AKIT
English Eesti

English autonomic computing

Eesti autonoomtöötlus

organismi autonoomnärvisüsteemi talitlust jäljendav töötlusmudel, mis ei vaja süsteemide ja rakenduste tööks teadlikke sisendtoimeid inimeselt, üks totaalnutikuse komponente