AKIT
English Eesti

English analog signal

Eesti analoogsignaal

signaal, milles andmeid esitav tunnussuurus võib igal hetkel omandada suvalise väärtuse mingist pidevast vahemikust, näiteks pidevalt järgida mingi teise andmeid esitava füüsikalise suuruse (nt temperatuuri, heli sageduse, elektrilise pinge) väärtusi