AKIT
English Eesti

English anomalous propagation

Eesti ülilevi

atmosfääri ülakihtide teatud ajutistel temperatuuri- ja niiskusetingimustel muuutuvatest raadiolainete murdumis- ja peegeldumisprotsessidest tingitud tavalisest tunduvalt kaugemale ulatuv raadiolevi