AKIT
English Eesti

English authorization request

Eesti volitustaotlus, volitaotlus

sealhulgas
OAuth 2.0 kontekstis, vt https://tools.ietf.org/html/rfc6749