AKIT
English Eesti

English anchor

Eesti ankur

(1) hüpermeediumis: hüpermeediumsõlm, mis on hüperlingi sihtkoht

(2) küljendamisel: vormingukood, mis hoiab graafika teksti juures

(3) graafilises kasutajaliideses: vormingukood, mis joondab nupu või muu elemendi mingi aknaosaga