AKIT
English Eesti

English assurance (1)

Eesti tagatis; tagamine

(1a) mitmesuguses tavalises tähenduses

(1b) CC: alus veendumiseks, et hindamisobjekt vastab funktsionaalsetele turvanõuetele