AKIT
English Eesti

English at mark (1)

Eesti aadressimärk, mäu, @ (1)

Õ:inglise at väljendab kuulumist järgneva aadressi juurde, eesti kontorite "ätt" aga väljendab poolkeelsust; traditsiooniline märgi joonisest tulenev (vrd saksa Affenschwanz, soome apina/kissanhäntä/miukumauku, vene собака jms) suuliseks edastuseks kõlblik "mäu" väldib eksliku tõlgendamise aadressiosana

(1) SMTP-meilipäises kasutajanime ja domeeninime eraldajana

(2) Interneti-ühenduse võimaluse, eriti WiFi sümbolina

(3) programmikeeltes semantikareeglitest sõltuvas (enamasti mitteaadressilises) tähenduses

(4) mitmesuguses ingliskeelses kontekstis sõna at asendajana

(5) a-täht leetkeeles

erinevalt kommersmärgist @ ei ole märgi à sünonüüm