AKIT
English Eesti

English auditee organization

Eesti auditeeritav organisatsioon

organisatsioon, kelle haldussüsteemi auditeeritakse