AKIT
English Eesti

English architect

Eesti arhitekt

sealhulgas IT alal: toote, süsteemi või protsessi arhitektuuri väljatöötaja

ISO/IEC 42010: süsteemi arhitektuuri eest vastutav isik, töörühm või organisatsioon