AKIT
English Eesti

English aggregate (2)

Eesti koond-

näiteks koondandmed: mitut mõõtmis- või vaatlustulemit või üksiknäitajat esindavad väärtused