AKIT
English Eesti

English accrediting authority

Eesti kinnitaja

ametlikult kinnitav isik või organ; vt ka ametlik kinnitamine