AKIT
English Eesti

English acquire (2)

Eesti hõivama

teabe, andmete vms võtu ja kogumise tähenduses