AKIT
English Eesti

English anomalous

Eesti anomaalne

tavalisest, normaalsest või oodatavast erinev