AKIT
English Eesti

English alertable event

Eesti alarmsündmus

alarmiläve järgi seiratavaks konfigureeritud sündmus