AKIT
English Eesti

English advanced persistent threat

Eesti kinnisründeoht

võimaliku peamiselt mingi välisriigi poliitilistest, majanduslikest või sõjalistest huvidest lähtuva, ettemääratud eesmärgi saavutamisele suunatud sihikindla kohanduva ulatuslike ressursside ja erioskustega kestusründe oht