AKIT
English Eesti

English algebraic variety

Eesti algebraline muutkond

algebralistest võrranditest koosneva võrrandisüsteemi lahendite hulk mingis (tavaliselt reaalarvude või kompleksarvude) korpuses, krüptograafias ka lõplikes korpustes; algebralise geomeetria põhiline uurimisobjekt