AKIT
English Eesti

English audit risk

Eesti auditi risk

määramatuse toime auditi eesmärkide saavutamisele (määramatus on siin selles, kas audit õigesti avastab auditeeritava organisatsiooni süsteemi toimivuse ta eesmärkide saavutamisel); auditi risk ei hõlma auditeeritava organisatsiooni süsteemiga seotud riskide kaalutlemist