AKIT
English Eesti

English adaptive chosen-message attack

Eesti valitava sõnumiga adaptiivrünne

olemus
digitaalsignatuuri adaptiivrünne, mille puhul ründaja saab uurida enda valitud suvaliste sõnumite signatuure

täpsemalt
http://www.popflock.com/learn?s=Adaptive_chosen-message_attack