AKIT
English Eesti

English adaptive chosen message attack

Eesti valitava sõnumiga adaptiivrünne

digitaalsignatuuri adaptiivrünne, mille puhul ründaja saab uurida enda valitud suvaliste sõnumite signatuure