AKIT
English Eesti

English address space

Eesti aadressiruum

mälupesa, kettasektori, välisseadme, võrguhosti või muu füüsilise või loogilise olemi võimalike aadresside hulk

ISO/IEC 2382: aadresside hulk, mida saab kasutada konkreetne programm või funktsionaalüksus; võib sisaldada virtuaalaadresse

ISO/IEC/IEEE 9945: mälupesad, mille poole saab pöörduda protsess või protsessilõim

ISO/IEC/IEEE 24765: mälupesad, mida keskprotsessor saab adresseerida

vt ka IP-aadress