AKIT
English Eesti

English adaptive

Eesti adaptiivne

olukorra- ja/või keskonnamuutustega kohanduv