AKIT
English Eesti

English algebraic extension (field)

Eesti algebraline laiend

korpuse laiend, mille kõik elemendid on algebralised