AKIT
English Eesti

English annualized rate of occurrence

Eesti kahju aastasagedus

riski realiseerumise võimalikkus vaadeldaval aastal