AKIT
English Eesti

English alpha version

Eesti alfaversioon

tarkvaratoote esimene üldjoontes valmis ja elementaarselt testitud versioon kasutamiseks ainult väljatöötaja organisatsioonis ning ainult demo- ja testimisotstarbeks; ei tarvitse veel pakkuda kõiki funktsioone ega võimalusi