AKIT
English Eesti

English adaptive attack

Eesti adaptiivrünne

krüptograafilise mehhanismi rünne, mis iga sammu otsustamisel arvestab eelmiste sammude tulemeid, näiteks valib sõnumeid sõltuvalt eelnevalt valitud sõnumite signatuuridest