AKIT
English Eesti

English asymmetric cryptographic technique

Eesti asümmeetriline krüptomeetod

ISO/IEC 11770, 18033: krüptograafia meetod, mis kasutab kaht omavahel seotud teisendust -- avaliku võtmega määratud avalikku teisendust ja privaatvõtmega määratud privaatteisendust; need teisendused on sellised, et avalikku teisendust teades on privaatteisenduse tuletamine arvutuslikult ebamõistlik;
sellel meetodil põhinev süsteem võib olla
- krüpteerimissüsteem
- signatuurisüsteem
- krüpteerimis- ja signatuurisüsteem
- võtme kokkuleppimise süsteem
elementaarteisendusi on neli (mõnes süsteemis (nt RSA) taandatud kahele):
- signeerimine (privaatne)
- signatuuri verifitseerimine (avalik)
- krüpteerimine (avalik)
- dekrüpteerimine (privaatne)