AKIT
English Eesti

English artifact (1)

Eesti tehis

(a) inimese loodud tegelik või virtuaalne objekt üldises või kontekstist sõltuvas kitsamas tähenduses

(b) vahe- või kõrvalsaadus tarkvaraarenduses