AKIT
English Eesti

English authenticated Byzantine agreement protocol

Eesti autentimisega Bütsantsi leppe protokoll

protokoll, mis lahendab autentimisega Bütsantsi leppe probleemi; erinevalt üldisest Bütsantsi leppest, piisab tõhusate sellist tüüpi protokollide olemasoluks eeldusest, et üle poole kindralitest on ausad