AKIT
English Eesti

English alternate process

Eesti varuprotsess

elutähtsate äriprotsesside tõrkeseisust normaalolukorda naasmiseks kavandatud ja kehtestatud automaatne või käsiprotsess