AKIT
English Eesti

English audit team

Eesti auditi töörühm

üks või mitu audiitorit , kes viivad läbi auditit ja keda vajadusel abistavad tehnilised spetsialistid; üks auditi töörühma kuuluvaist audiitoreist määratakse auditi töörühma juhiks