AKIT
English Eesti

English accreditation authority

Eesti akrediteerimisasutus

ISO 13491: hindamisagentuuride akrediteerimise ja hindamistulemuste korratavuse tagamiseks nende töö järelevalve eest vastutav asutus