AKIT
English Eesti

English associativity

Eesti assotsiatiivsus

ühe binaartehte (näiteks korrutamise) korral kehtiv samasus kujul
a(bc) = (ab)c