AKIT
English Eesti

English authorized

Eesti volitatud; lubatav

Õ:autoriseeritud on selles tähenduses väär

olemus
organisatsiooni huvidele kõige paremini vastavana juhtkonna aktsepteeritav või juhtkonnaga kokkulepitud