AKIT
English Eesti

English authorized

Eesti volitatud; lubatav

organisatsiooni huvidele kõige paremini vastavana juhtkonna aktsepteeritav või juhtkonnaga kokkulepitud; "autoriseeritud" on selles tähenduses väär