AKIT
English Eesti

English admissibility of evidence

Eesti asitõendi lubatavus

vastuvõetavus kasutamiseks kohtumenetluses