AKIT
English Eesti

English analog representation

Eesti analoogkuju

muutuja väärtuse esitus mingi füüsikalise suurusega, mida loetakse pidevalt muutuvaks, nii et selle füüsikalise suuruse väärtus on võrdeline muutuja väärtusega või mingi ta sobiva funktsiooniga.