AKIT
English Eesti

English automatic control (1)

Eesti automaatjuhtimine

juhtimisobjekti ettemääratud oleku saavutamine ja säilitamine inimese sekkumiseta; juhtimisteooria rakendamine; lisateavet vt näiteks
https://www.isa.org/pdfs/basic-control-concepts-unit2/
http://www.pdhcenter.com/courses/e138/e138content.pdf