AKIT
English Eesti

English algebraic group

Eesti algebraline rühm

rühm (2), mis on ka algebraline muutkond ning milles korrutamine ja pöördväärtuse arvutamine on regulaarfunktsioonid