AKIT
English Eesti

English availability (1)

Eesti käideldavus

üks kolmest teabe turvalisuse tuumelemendist (teised kaks on konfidentsiaalsus ja terviklus); iseloomustab teabe, IT-süsteemide, inimeste ja protsesside teovõimet ja kättesaadavust sel ajal, mil organisatsioon neid vajab; sõltuvalt kontekstist on tähendus kvalitatiivne ("on/ei ole käideldav") või kvantitatiivne ("mil määral on käideldav")

ISO 7498, ISO/IEC 27000 jt: omadus olla volitatud olemi nõudel õigel ajal kättesaadav ja kasutuskõlblik