AKIT
English Eesti

English automatic document feeder

Eesti automaatne lehesöötur, automaatsöötur

skanneri või paljundi seadis dokumentide automaatseks lehthaaval skaneerimisele söötmiseks