AKIT
English Eesti

English authentication secret

Eesti autentimissaladus

igasugune salajane väärtus, mida ründaja saab autentimisprotokollis kasutada abonendi kehastamiseks