AKIT
English Eesti

English architecture

Eesti arhitektuur

ISO/IEC 15288, ISO/IEC TR 24748, ISO/IEC TR 12182, ISO/IEC 27033, ISO/IEC 17789, ISO/IEC/IEEE 42010 jm: süsteemi (näiteks arvutisüsteemi, ettevõtte äritegevuse süsteemi) aluskorraldus, mida kehastavad süsteemi komponendid, nende seosed üksteisega ja keskkonnaga ning süsteemi kavandamist ja arengut suunavad põhimõtted

ISO 16484: ISO 16484: süsteemi komponentide omavaheliseks suhtluseks ühendamise struktuur ja vahendid

vt http://www.iso-architecture.org/ieee-1471/cm/