AKIT
English Eesti

English architecture

Eesti arhitektuur

olemus
ISO/IEC 15288, ISO/IEC TR 24748, ISO/IEC TR 12182, ISO/IEC 27033, ISO/IEC 17789, ISO/IEC/IEEE 42010 jm: süsteemi (näiteks arvutisüsteemi, ettevõtte äritegevuse süsteemi) aluskorraldus, mida kehastavad süsteemi komponendid, nende seosed üksteisega ja keskkonnaga ning süsteemi kavandamist ja arengut suunavad põhimõtted

ISO 16484: ISO 16484: süsteemi komponentide omavaheliseks suhtluseks ühendamise struktuur ja vahendid

kirjeldamine
http://www.iso-architecture.org/ieee-1471/cm/

näiteid
https://www.slideshare.net/RRjZ/computer-system-architecture-59641938

https://search.slideteam.net/powerpoint/System-Architecture

http://www.cse.chalmers.se/edu/year/2015/course/EDA222/Documents/Slides/Software_Architecture_IH.pdf