AKIT
English Eesti

English artifact analysis

Eesti tehiseanalüüs

valdkonnast ja kontekstist sõltuvate tehiste uurimine kontekstist sõltuvatel eesmärkidel, sh kahjurkoodi analüüs intsidentide käsitlemisel