AKIT
English Eesti

English auto-wipe

Eesti automaatkustutus

turvafunktsioon, kustutab andmed näiteks rea nurjunud sisselogimiskatsete järel, seadme teisaldamisel lubatavast kasutamiskohast vms tingimuse täitumisel