AKIT
English Eesti

English auto-wipe

Eesti automaatkustutus

turvafunktsioon, kustutab andmed näiteks rea nurjunud sisselogimiskatsete järel, seadme lahkumisel lubatavast kasutamiskohast vms tingimuse täitumisel