AKIT
English Eesti

English analog

Eesti analoog-

tähistab pidevatena muutuvaid füüsikalisi suurusi või pideval kujul esitatud andmeid, samuti neid andmeid kasutavaid protsesse ja funktsionaalüksusi