AKIT
English Eesti

English activate

Eesti aktiveerima (1)

olemus
aktiivsesse olekusse viima; tegevaks muutma; tegevusse rakendama; ergutama

vastand
desaktiveerima