AKIT
English Eesti

English activate

Eesti aktiveerima (1)

aktiivsesse olekusse viima; tegevaks muutma; tegevusse rakendama; ergutama

vastand on desaktiveerima