AKIT
English Eesti

English authentication protocol

Eesti autentimisprotokoll

oma identiteeti väitva poole ja seda kontrolliva kaugpoole vahelist sõnumivahetust määrav reeglistik, mis võimaldab kaugpoolel saada kinnitust väidetava identiteedi tõesusele

ISO/IEC 29115: olemi ja kontrollija vaheline määratletud sõnumijärjend, mis võimaldab kontrollijal sooritada olemi autentimise