AKIT
English Eesti

English audit function

Eesti audititalitus

organisatsioonisisene auditeerimisorgan (allüksusena või muul kujul), mis annab juhtkonnale hinnangu tema töö kohta ja seirab juhtkonna meetmete rakendamist