AKIT
English Eesti

English audit trail (2)

Eesti kontrolljälg

olulise sündmuse toimumist tõendav andmeelement, sealhulgas revisjonipäeviku kirje