AKIT
English Eesti

English access list (1)

Eesti pääsunimestik

nimestik isikutest, kes tohivad siseneda (füüsilisele või loogilisele) kitsendatud pääsuga alale