AKIT
English Eesti

English autocorrelation

Eesti autokorrelatsioon

("korrelatsioon iseendaga") statistiline seos ühest ja samast jadast nihkega (aegrea puhul ajalise nihkega) võetud juhuslike suuruste vahel; iseloomustab vaatluste vahelist sarnasust funktsioonina nende vahelisest ajanihkest; kasutatakse näiteks signaalitöötluses ja kujundite (näiteks sõrmejälgede) ühtuvuse tuvastamisel; täpsemalt vt nt http://mathworld.wolfram.com/Autocorrelation.html